Codka Ubax podcast

Codka Ubax

ArtsSociety & CultureLeisure
Codka Ubax waa podcast uu Ismaaciil ku waraysan doono dad uu u arko in ay saamayn togan ku leeyihiin bulshada, waxa xoogga lagu saari doonaa arrimaha bulshada ee wanaagga ah.

Episodes

Reviews

Production Credits

ismaaciilubax
Ismaaciil C UbaxHost

Subscribers

0

Get The Latest

Sign up for our weekly newsletter and get the latest on everything Codka Ubax and more.