Codka Ubax podcast

Codka Ubax

ArtsSociety & CultureLeisure
Codka Ubax waa podcast uu Ismaaciil ku waraysan doono dad uu u arko in ay saamayn togan ku leeyihiin bulshada, waxa xoogga lagu saari doonaa arrimaha bulshada ee wanaagga ah.

Episodes

Reviews

Production Credits

ismaaciilubax
Ismaaciil C UbaxHost

Subscribers

0

Join our Launch Invite List

Our full beta version of Jamit launches Fall, 2022. Subscribe to be on the list to use the app.